Ürün kaydý

cz en
Sayýn müţterimiz, bu belgeyi doldurup gönderek, kayýt anahtarýnýzý alabilirsiniz. Kayýt anahtarýnýz, bize vermiţ olduđunuz e-posta adresinize gönderilecektir.
Kayýt ismini, kurulan ürünün "Kayýt" ekranýnda bulabilirsiniz.
Kayýt anahtarý almak için gereken veriler
Ýsim:   *
E-posta:   *
Ürün:   *
Sürüm:   *
Kayýt ismi:  ------- *
Etkinleţtirme anahtarý:  --- *
Formu göndermeden önce, kayýt ismini iki kere kontrol ediniz.


Kayýt iţlemi, ürünün etkinleţtirilmesi yerine geçmez.

Kayýt iţlemi, Palm'ýnýzdaki demo sürümün tam sürüme dönüţmesini sađlamaz. Tam sürümü etkinleţtirmek için, kayýttan sonra size e-posta ile gönderilecek olan kayýt anahtarýný Palm'ýnýza girmeniz gereklidir.

Bu kayýt iţlemi sadece listedeki ürün ve sürümler için geçerlidir. Listede bulunmayan uygulama, eski kayýt sistemine göre kaydedilir ve kayýt anahtarý ve isim, satýcý tarafýndan halihazýrda verilmiţtir.

Eđer kayýt iţlemleriyle ilgili bir problem yaţarsanýz bize support@sunnysoft.cz adresine e-posta göndererek ya da +420 604 529 548 numaralý telefonu arayarak ulaţabilirsiniz.

Ţartlarý kabul ederek gönderdiđim bu form ile, verdiđim bilgilerin iţlenerek Sunnysoft Company kullanýcý veritabanýnda saklanmasýna izin veriyorum. Sunnysoft bu bilgileri, hassas verilerin saklanmasý esaslarýna ve yasalarýna uygun ţekilde saklayacaktýr.